slide
  Tavolinë e rrumbullakët “Njohja me Fenomenin e Migrimit të Shqiptarëve në Gjermani: 2014-2016”
  19.12.2016
  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Fondacionin Hanns Seidel organizuan ditën e premte, 16 dhjetor 2016, tavolinën e rrumbullakët “Njohja me Fenomenin e Migrimit të Shqiptarëve në Gjermani: 2014-2016”. Autorët e këtij studimi, me po të njëjtin titull, prezantuan gjetjet kryesore të kërkimit, i cili na mundëson informimin mbi fluksin ..... Lexo më shumë
  slide
  Forumi ​i Liderave të Rinj
  02.12.2016
  Nga data 20 der 22 Nëntor, në Novi Sad, Serbi, u zhvillua Forumi ​i Liderave të Rinj (Regional Youth Leadership​ Forum)​ i organizuar nga zyra në Novi Sad e European Movement in Serbia, European Fund for the Balkans dhe Belgrade Fund for Political Excellence. Ky forum i drejtohej profesionistëve dhe liderave të rinj midis moshës 10 dhe 30 vjec, të cilët kishin mundësinë unike për të marrë pjesë në dialog duke shkembyer opinionet e tyre dhe... Lexo më shumë
  slide
  Tryezë e rrumbullakët “Partneriteti në Negociatat për anëtarësim: aktorët, strukturat, detyrat, kalendari”
  21.11.2016
  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim / Shtetiweb në bashkëpunim me Fondacionin Friedrich Ebert organizuan sot në Tiranë një tryezë të rrumbullakët mbi “Partneritetin në Negociatat për anëtarësim: aktorët, strukturat, detyrat, kalendari” me anëtarë të shoqërisë civile, biznesit, jetës akademike dhe ekspertë.... Lexo më shumë
  slide
  Tryezë e rrumbullakët – ” Rinia në zonat e pafavorizuara- a ka një shans rinia që jeton në zonat rurale?”
  02/11/2016
  Sot, në ambientet e Ambasadës Gjermane u zhvillua aktiviteti ”Youth in neglected regions – does youth on the country-side have a chance?” Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (IBZH) së bashku me ​Kongresi​n​ Rinor Kombëtar (KRK)​ ​kanë... Lexo më shumë
  slide
  Konferenca “Nga Parisi në Romë – Perspektiva shqiptare mbi procesin e bashkëpunimit rajonal
  26/10/2016
  Çeli sot punimet Konferenca ​dy-ditore ​“Nga Parisi në Romë – Perspektiva shqiptare mbi procesin e bashkëpunimit rajonal”​ e zhvilluar në kuadë​r t​ë Serive të Procesit të Berlinit​. Kjo Konferencë organizohet nga ShtetiWeb / Cooperation and Development Institute, së bashku me partnerët e tij Fondacionet Gjermane.... Lexo më shumë
  slide
  Dokumentat e politikave publike në një Librari dixhitale tek “ShtetiWeb”
  23/09/2014
  Në 19.09.2014 në Tiranë u mbajt seminari në lidhje me Librarinë Dixhitale të Politikave Publike të vendosur në website e shtetiweb. Qëllimi i kësaj librarie dixhitale është përforcimi i bashkëpunimit midis qeverisë dhe shoqërise civile. Folësit në seminar përfshinë Holger Tausch, shef i Bashkëpunimit në Ambasadën e Zvicrës, Yngve Engstrom, Shef i Bashkepunimit të Delegacionit të BE-së në Shqipëri, Oriana Arapi... Lexo më shumë
  slide
  Promovimi i studimit rajonal: “Një vlerësim krahasues i organizatave rinore në Ballkanin Perëndimor”
  14/10/2016
  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në bashkëpunim me European Movement in Montenegro dhe European Movement Novi Sad, si dhe me Shërbimin Kombëtar të Rinisë, dhe me mbështetjen e Fondit Europian për Ballkanin (EFB), organizuan në Tiranë më 14 tetor, workshop-in ... Lexo më shumë
  slide
  Tryezë e Rrumbullakët: “P​as Paris​-it​, P​as​ Brexit​-it​- Persp​e​ktivat për Ballkanin Perëndimor”.
  14/09/2016
  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe CIFE, në kuadër të Serive të Procesit të Berlinit dhe në bashkëpunim me CFA/ÖFZ, IAI dhe BiEPAG (Grupi Këshillimor i Politikave mbi Ballkanin në Evropë), si dhe me mbështetjen e Zyrë së Jashtme Gjermane/Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore dhe Erasmus+, organizuan më 14 shtator tryezën e rrumbullakët Lexo më shumë
  slide
  Nis projekti për financimin e hulumtimeve në shkencat sociale PERFORM
  20.07.2016
  Ambasadori zviceran Christoph Graf dhe Ministrja e Arsimit Lindita Nikolla nënshkruan, dje më 20 korrik 2016, marrëveshjen mbi zbatimin e programit PERFORM që promovon shkencat sociale në Shqipëri.... Lexo më shumë
  slide
  Prezantimi i gjetjeve te raportit "Progresi i Shqipërisë në Axhendën e Konektivitetit: Sektorët e Transportit dhe Energjisë“
  28.06.2016

  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim prezantoi sot gjetjet e raportit "Progresi i Shqipërisë në Axhendën e Konektivitetit: Sektorët e Transportit dhe Energjisë“. Raporti mbulon periudhën gusht 2015 – qershor 2016 dhe jep një pamje...

  Lexo më shumë
  slide
  Diaspora shkencore shqiptare: Lehtësimi i ndërlidhjes me aktorët vendas
  27/06/2016
  Zyra Kombëtare e Koordinimit e programit PERFORM organizoi një workshop mbi "Lehtësimin e ndërlidhjes mes Diasporës Shkencore dhe Sistemit Kombëtare Shqiptare të Shkencave - faktorët kryesorë për një mjedisitë përshtatshëm". Dy studiues kerkues të njohur nga Zvicra, Dr. Gabriela Tejada ... Lexo më shumë
  slide
  Konferenca e lançimit të projektit “Promovimi i Lidhjes me Internet Broadband ne Bjeshkët e Nëmuna”
  04/03/2014
  Kjo konferencë u mbajt në kuadër të projektit “Promovimi i Lidhjes me Internet Broadband ne Bjeshkët e Nemuna”, i financuar nga BE- IPA CBC Programi Shqiperi-Mali i Zi 2007-2013. Konferenca u hap nga Znj Milena Harito, Ministrja e Inovacionit dhe Administratës Publike së Republikës së Shqipërisë dhe u përshëndet edhe nga Z.Vujica Lazović, Lexo më shumë
  slide
  Workshop "Rruga e Migrantëve në Evropë: Shqipëria në Korridorin Ballkanik të Migrimit”
  11.06.2016

  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim me ​mbështetjen​ e Fondacionit​ Hanns-Seidel organizoi të premten, dt. 10 Qershor 2016, Workshop-in "Rruga e Migrantëve në Evropë: Shqipëria në Korridorin Ballkanik të Migrimit”. Workshop-i kishte në fokus të tij situatën e flukseve migratore në Evropë dhe impaktin e tyre në Shqipëri...

  Lexo më shumë
  slide
  PERFORM mbështet hartimin e akteve nënligjore të Ligjit për Arsimin e Lartë
  07/06/2016
  Në kuadër të mbështetjes ​për​ Ministri​n​ë e Arsimit dhe Sportit në hartimin e akteve nënligjore të ​L​igjit për Arsimin e Lartë, PERFORM zhvilloi një mbledhje dyditore​ në​ ​Pogradec​​ me ​ekspertë te fushes. Ky aktivitet u mbajt nga data 29-31 maj dhe pjesëmarrësit u ndanë në tre grupe pune:​ Lexo më shumë
  slide
  Mision në kuadër të projektit “Menaxhimi i flukseve të migracionit: Analiza dhe Strategji për Zgjidhje”
  02/05/2016
  KInstituti për Bashkëpunimi dhe Zhvillim (CDI) në kuadër të projektit “Menaxhimi i flukseve të migracionit: Analiza dhe Strategji për Zgjidhje” mbështetur nga Hanns – Seidel Foundation (HSS), zhvilloi një mision më 29/04/2016, duke vizituar zonat Lexo më shumë
  slide
  Workshop për hartimin e akteve nënligjore të Ligjit për Arsimin e Lartë
  04.04.2016
  Në 29 dhe 30 mars 2016, Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim, në rolin e Zyrës Kombëtare të Koordinimit të programit PERFORM në Shqipëri, mbështeti Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në organizimin e një workshopi për hartimin e akteve nënligjore të Ligjit për Arsimin e Lartë... Lexo më shumë
  slide
  Thirrje për kandidatura për pozicionin "Manaxher Projektesh"
  30.03.2016
  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim shpall thirrjen për kandidatura për pozicionin e "Manaxher Projektesh". Për më shumë informacione rreth pozicionit dhe kritereve të kandidatit mund të konsultoni Termat e Referencës. Afati i aplikimit është dt. 10.04.2016.
  slide
  Ngritja e kapaciteteve të kërkimit në shkencat sociale në Shqipëri për vlerësimin e impaktit të politikave dhe politikë-bërjes së bazuar në evidenca
  18/02/2016
  Thirrje për Pjesëmarrje
  Pro​gramet PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences) dhe RRPP (Regional Research Promotion Programme) organizojnë workshopin mbi “Ngritjen e kapaciteteve të kërkimit në shkencat sociale në Shqipëri... Lexo më shumë
  slide
  Përforcimi i lidhjes rajonale rinore
  03/02/2016
  Në 1 shkurt 2016, Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim organizoi në Tiranë takimin e parë të projektit rajonal “Përforcimi i lidhjes rajonale rinore”, i cili zbatohet në bashkëpunim me Lëvizjen Evropiane në Mal të Zi dhe Lëvizjen Evropiane në Novi Sad. Projekti synon të ofrojë një dokument politikash rajonal i cili identifikon, profilizon, vlerëson dhe krahason organizatat rinore ... Lexo më shumë
  slide
  “Shqipëria në Procesin e Berlinit: Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit”
  01.02.2016
  “Shqipëria në Procesin e Berlinit: Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit” është botimi i fundit i CDI / ShtetiWeb në kuadër të pjesëmarrjes së shoqërisë civile në Procesin e Berlinit. Ky botim pason konferencën “Shqipëria në Procesin e Berlinit: Vlerësime dhe Rekomandime – Vjeshtë 2015”, organizuar në Tiranë....
  Lexo më shumë
  Lexo publikimin
  slide
  Si do të ndikojë Procesi i Berlinit në pozicionin ekonomik të Shqipërisë
  22/01/2016
  Në 21 Janar 2016, Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim/ShtetiWeb prezantoi, pranë Qendrës së Ekselencës në Ministrinë e Punëve të Jashtme, artikullin analitik me titull “Si do të ndikojë Procesi i Berlinit në pozicionin ekonomik të Shqipërisë”. Artikulli u përgatit nga autoret Krisela Hackaj dhe Gentiola Madhi gjatë periudhës Nëntor – Dhjetor 2015... Lexo më shumë
  slide
  “EIRENE- Edukimi Ndërkulturor Europian drejt një Epoke të Re Kuptimi”
  16/12/2015
  Nga 5 deri në 13 Dhjetor, në Palermo, Itali, u zhvillua Kursi i Trajnimit “EIRENE- Edukimi Ndërkulturor Europian drejt një Epoke të Re Kuptimi”. Ky trajnim i adresohej punonjësve të rinj, liderave të rinj, këshilltarëve të rinj dhe menaxherëve të projekteve që punojnë në fushën e të rinjve. Ky projekt i financuar nga Erasmus+... Lexo më shumë
  slide
  Procesi i Berlinit i parë nga Shoqëria Civile

  26.10.2015.

  Në kuadër të Konferencës “Shqipëria në Procesin e Berlinit” që do të mbahet më 5.11. 2015, ShtetiWeb publikon Koncept Paper “Procesi i Berlinit i parë nga Shoqëria Civile”....


  Lexo më shumë
  Axhenda
  slide
  Trajnimi: “Manaxhimi i faqjes web dhe promovimi i një biznesi nëpërmjet rrjeteve sociale”
  9-10 Prill 2015
  U zhvillua në Shkodër në dt. 9 dhe 10 Prill trajnimi me temë "Manaxhimi i faqjes web dhe promovimi i një biznesi nëpërmjet rrjeteve sociale" i organizuar nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Ky trajnim u ndërtua në dy seksione vetëm pas një analize të nevojave të perdorimit të faqjes së internetit dhe rrjeteve sociale nga 21 përfituesit e projektit.Lexo më shumë
  slide
  Konferenca “Shqiptarët dhe Modeli Social Europian”
  11.03.2015

  ShtetiWeb prezantoi sot në Konferencën “Shqiptarët dhe Modeli Social Europian” të organizuar nga Fondacioni Friedrich Ebert studimin: “Demokracia e brëndshme në partitë politike shqiptare”. Autorë të studimit janë Prof. Afrim Krasniqi dhe Z. Ardian Haçkaj, Drejtor i Shtetiweb.

  Lexo më shumë
  slide
  Shtetiweb prezanton Analizën Socio-Ekonomike të Bashkisë së Re Durrës
  09.03.2015
  Për herë të parë në kuadrin e Reformës Administrative & Territoriale, në kuadrin e programit dldp dhe mbështetur nga Qeveria Zvicerane, Shtetiweb.org prezantoi rezultatet e analizës socio-ekonomike të të gjashtë njësive vendore që do të përbëjnë Bashkinë e Re Durrës (Durrës, Manëz, Ishëm, Katund i Ri, Sukth dhe Rrashbull). Midis më tepër se 50 pjesemarrësve ishin drejtorë...Lexo më shumë
  slide
  Lancohet Observatori i Integrimit Rajonal
  06/03/2015
  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe ShtetiWeb prezantuan sot portalin “Observatori i Integrimit Rajonal” (ORI). Kjo inisiativë mbështetet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe Fondacioni Friedrich Ebert dhe ka për qëllim të informojë të interesuarit mbi statusin e integrimit rajonal të Shqipërisë ... Lexo më shumë
  slide
  Prezantimi i Idesë dhe Procesit të Programit të Zonave Funksionale
  2.09.2014
  Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim, i mbështetur nga DLDP (Decentralisation and Local Development Programme), organizoi sot takimin e pare ne Bashkine Durrës, ku u diskutua : “Prezantimi i Idesë dhe Procesit të Programit të Zonave Funksionale” Qëllimi i takimit ishte të prezantonte idenë e programit te ZF dhe të diskutonte rreth gatishmërisë për bashkëpunim ... Lexo më shumë
  slide
  Seminar “Kuadri financiar për zhvillimin e turizmit në Bjeshkët e Nëmuna nëpërmjet ICT”
  23.12.2014
  Në kuadër të projektit “Promovimi i aksesit me internet broadband në Bjeshkët e Nëmuna” u mbajt në dt. 23 Dhjetor në Shkodër seminari me temë “Kuadri financiar për zhvillimin e turizmit në Bjeshkët e Nëmuna nëpërmjet ICT”. Lexo më shumë
  slide
  Evropa dhe Ballkani Perëndimor: Përafrim apo Izolim?
  21.08.2014
  Në kuadër të aktiviteteve për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE, më 26 gusht në Berlin, Fondacioni Friedrich Ebert organizon seminarin “Evropa dhe Ballkani Perëndimor: Përafrim apo Izolim?”
  Me pjesëmarrjen e anëtarëve të Parlamentit Gjerman dhe dy kontribute të zgjedhura nga Ballkani Perendimor, seminari fokusohet mbi pajtimin ....
  Lexo më shumë
  slide
  Reforma Administrative Territoriale bazuar në konsultimin me qytetarët
  7.03.2014

  Portali ShtetiWeb.org, iniciativa më e rëndësishme e CDI, prezantoi sot 7 Mars 2014, rezultatet e fazës së parë të inisiativës “Për reformën e Ndarjes Administrarive nëpërmjet konsultimit të qytetarëve”. Përgatitja e studimit dhe rezultateve përkatëse është mbështetur në konsultimin individual të rreth ...

  Lexo më shumë
  slide
  Projekti SIMPLE vlerësohet nga Komisioni Evropian
  20.11.2014

  Projekti SIMPLE (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality) është vlerësuar me çmimin e javës nga Drejtoria e Zgjerimit e Komisionit Evropian si një nga projektet më të mira të financuara nga Instrumenti i Asistencës së Para-aderimit IPA. SIMPLE është një projekt që promovon multikulturalizmin bazuar në njohjen e diversitetit......

  Lexo më shumë
  slide
  Bashkia Vismar (Gjermani) mbështet Bashkinë Pogradec për t’u përballur me sfidën e bashkimit të post-RAT.
  Në dt. 10 shtator, në ambientet e Bashkisë së Pogradecit, përfaqësues të Këshillit Bashkiak dhe të Bashkisë së Pogradecit, mikpritën përfaqësuesit e Komunës Vismar, z Senator Michael Berkhahn. Zv Kryetar i Bashkise, z Andreas Nielsen, Shef i departamentit të Medias dhe përfaqësuesit e CDU ne Këshillin e Bashkisë Vismar.... Lexo më shumë
  PrevNextFushat e programeve

Politika Publike

Integrimi Evropian

Zhvillimi Rajonal

Kohezioni Social


PublikimeIniciativa kryesore


Observatori për Integrimin Evropian