Foto | CDI
Home » Foto

Procesi i Berlinit: forcimi i ndërlidhjes dhe bashkëpunimit rajonal”


Smiley face
Album fotosh Smiley face 10/02/2020
Mbledhja e Dytë e konsorciumit të partnerëve të projektit “Portet si Faktorë Stimulues Kryesorë në Fushën e Sipërmarrjes” (PoWER)


Smiley face
Album fotosh Smiley face 22/06/2018
Qeverisja e Konektivitetit në Adriatikun Jugor – Aktiviteti Lançues

Smiley face
Album fotosh Smiley face 04/06/2018
Mbahet në Dizhon faza e dytë e programit trilateral “Ide dhe Aksione për Evropën: Energjia dhe Mjedisi në Shekullin e 21”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 26/02/2018
Mbahet në Berlin Programi Trilateral “Ide dhe Aksione për Evropën: Energjia dhe Mjedisi në Shekullin e 21”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 26/11/2017
Tryezë e rrumbullakët “Bashkëpunimi Shqipëri-Kinë në kuadër të nismave të bashkëpunimit “Brezi dhe Rruga” dhe “16+1””

Smiley face
Album fotosh Smiley face 31/10/2017
Prezantimi i gjetjeve të  kërkimit  "Sfidat e re-integrimit të azilkërkuesve shqiptarë të kthyer nga Gjermania 2014-2017”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 26/09/2017
Tryeza "Pas Samitit të Triestes: Arritjet dhe sfidat e Shqipërisë në rrugëtimin e saj drejt BE-së" me te Ftuarin e Nderit Europarlamentarin dhe Raportuesin për Shqipërinë në PE Knut Fleckenstein!

Smiley face
Album fotosh Smiley face 19/09/2017
Forumi i Shoqërisë Civile në Tiranë 26-28 Prill 2017

Smiley face
Album fotosh Smiley face 26-28/04/2017
Tryezë e rrumbullakët “Partneriteti në Negociatat për anëtarësim: aktorët, strukturat, detyrat, kalendari”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 21/11/2016
Tryezë e rrumbullakët – ” Rinia në zonat e pafavorizuara- a ka një shans rinia që jeton në zonat rurale?”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 02/11/2016
Konferenca “Nga Parisi në Romë – Perspektiva shqiptare mbi procesin e bashkëpunimit rajonal

Smiley face
Album fotosh Smiley face 26-27/10/2016
Promovimi i studimit rajonal: “Një vlerësim krahasues i organizatave rinore në Ballkanin Perëndimor”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 14/10/2016
Tryezë e Rrumbullakët: “P​as Paris​-it​, P​as​ Brexit​-it​- Persp​e​ktivat për Ballkanin Perëndimor”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 14/09/2016
Promovimi i studimit rajonal: “Një vlerësim krahasues i organizatave rinore në Ballkanin Perëndimor”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 28/06/2016
Diaspora shkencore shqiptare: Lehtësimi i ndërlidhjes me aktorët vendas

Smiley face
Album fotosh Smiley face 27/06/2016
Workshop “Rruga e Migrantëve në Evropë: Shqipëria në Korridorin Ballkanik të Migrimit”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 10/06/2016
Lancohet Observatori i Integrimit Rajonal

Smiley face
Album fotosh Smiley face 06/03/2015
Forumi i Shoqërisë Civile në Vjenë

Smiley face Album fotosh Smiley face 25-27/8/2015
Shkodër, Seminar “Kuadri financiar për zhvillimin e turizmit në Bjeshkët e Nëmuna nëpërmjet ICT”

Smiley face
Album fotosh Smiley face 9-10/4/2015
Prezantimi i studimit: Demokracia e brendshme ne partite politike shqiptare

Smiley face
Album fotosh Smiley face 11/03/2015