Politika Publike | CDI
Home » Politika Publike

Iniciativa
Publikime
Të reja
Na kontaktoni
Insitituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Tel/Fax: +355 4 2203054
Adresa:Rr. Milto Tutulani,
Nd.6, Hyrja 8/3 & 4
1019, Tiranë, Shqipëri
Email: info@cdinstitute.eu
Na ndiqni në:

Facebook

Twitter

CDI sistematikisht zhvillon analiza të kontekstit ekonomik dhe politik në Shqipëri. Gjithashtu, CDI ka realizuar shumë vlerësime në kuadër të menaxhimit publik të institucioneve shtetërore, agjensive ose sipërmarrjeve Publike, të cilat fokusohen tek problemet dhe strategjitë zhvillimore të administratës shtetërore, qëndrore apo lokale, kostot, menaxhimin dhe veprimtarinë e tyre. Pika e përbashkët e këtyre aktiviteteve është pritshmëria dhe planifikimi i impaktit sistemik. Falë bashkëpunimit me fondacione të ndryshme politikë dhe struktura të qeverisë, ne përkushtohemi të aplikojmë teorinë në praktikë.

Iniciativa
Pajtueshmëria e Integritetit: Vendosja e Shembullit me Standarde të Avancuara

Kjo nismë inovative synon të promovojë integritetin dhe zbatimin e praktikave të qeverisjes së mirë në Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës.Lexo më shumë
Vlerësimi i bashkëpunimit ndër-institucional në fushën e luftës kundër korrupsionit.

Reforma në drejtësi është e një rëndësie kyçe për Shqipërinë dhe rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim do të kontribuojë duke realizuar kryerjen e një vlerësimi mbi bashkëpunimin ndër-institucional në Shqipëri në luftën kundër korrupsionit. Lexo më shumë
Studim mbi Korrupsionin në Shqipëri

Në kuadër të projektit “Studimi​ paraprak mbi korrupsionin në Shqipëri”, ​Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim do të kryejë një studim i cili synon të identifikojë karakteristikat e korrupsionit dhe perceptimin e tij në Shqipëri. Siç theksohet dhe në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian të vitit 2015... Lexo më shumë
PERFORM – Performing and Responsive Social Sciences

Objektivat e Programit PERFORM konsistojnë në tre fusha:

1.Forcimin e komunitetit të shkencave sociale duke lehtësuar zhvillimin e strukturave të forta organizative në shkencat sociale. Lexo më shumë
Vrojtim mbi proceset demokratike brenda partive kryesore shqiptare

Zhvillimi i proceseve demokratike në një shoqëri është i lidhur ngushtë me funksionimin e demokracisë së brendshme në partitë politike. Lexo më shumë
Mbështetje transparencës së aksionit publik në Shqipëri


Qëllimi i përgjithshëm i projektit është që të krijojë, mirëmbajë, të pasurojë dhe të promovojë Bibiliotekën e Veprimtarisë Publike Shqiptare me qëllim që të ndërtojë një memorie ... Lexo më shumë
CuriaWeb

Qëllimi i CuriaWeb është të fillojë debatin, ta stimulojë atë, të mbështesë të gjithë procesin e konsultimit mbi një temë të veçantë lidhur me institucionet shtetërore shqiptare dhe politikat publike, për të marë parasysh kontributin e qytetarëve... Lexo më shumë
ShtetiWeb

ShtetiWeb i jep rëndësi të veçantë funksionit akademik të informacionit të klasifikuar në këtë faqe. Nën këtë synim, leksionet e pedagogëve dhe profesorëve më të shquar të botës akademike shqiptare plotësojnë funksionin e transmetimit të njohurive në lidhje me shtetin...Lexo më shumë
Seminar i nivelit të lartë mbi zbatimin e projekteve të BE në Bryzh, Belgjikë

Zhvillimi dhe shpërnadja e menaxhimit të programit të BE dhe të mësuarit të të rriturve.
Nga dt. 10 deri në 14 Tetor, Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim ofroi ekspertizën e tij në manaxhim programesh të BE ... Lexo më shumë
Tregu i kapitaleve në Shqipëri dhe përgatitja e shoqërive aksionere për t'u kuotuar në Bursën e Tiranës .

Evidentimi dhe njohja nga ana e shoqërive aksionere e hapave praktike e proceduriale per t’u kuotuar në Bursën e Tiranës, njohja e këtyre shoqërive me funskionimin e bursave e instrumentave financiarë në përgjithësi dhe Bursën e Tiranës... Lexo më shumë