Kohezioni Social | CDI
Home » Kohezioni Social

Iniciativa
Publikime
Të reja
Na kontaktoni
Insitituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Tel/Fax: +355 4 2203054
Adresa:Rr. Milto Tutulani,
Nd.6, Hyrja 8/3 & 4
1019, Tiranë, Shqipëri
Email: info@cdinstitute.eu
Na ndiqni në:

Facebook

Twitter

Prosperiteti dhe stabiliteti në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor mund të arrihet vetëm përmes një fokusi të përbashkët mbi çështjet ekonomike dhe sociale brenda kornizës së një politike të re afrimi e bazuar në kohezionin social. Në Shqipëri nevojitet implemetimi i një modeli të ri social dhe ekonomik. Instituti për Zhvillim dhe Bashkëpunim beson se ky model social duhet të promovojë taksimin progresiv dhe programet e mbrojtjes sociale të dizenjuara për të zvogëluar të ardhurat dhe diferencat pasurore. Transparenca fiskale dhe qeverisja e hapur janë hapat parë që duhet të ndërmerren për ndërtimin e institucioneve që mundësojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Për më tepër, reforma e sistemit arsimor është një kusht i domosdoshëm për rritjen e produktivitetit dhe zhvendosjes drejt një ekonomie të bazuar mbi vlerën e shtuar. Një proces i duhur i reformës në arsim duhet të paraqesi një sistem të integruar arsimor konform modeleve të Europës Perëndimore.
Projektet dhe iniciativat e realizuara në këtë fushë kanë për qëllim të zhvillojnë rekomandime politike për arritjen e një ndryshimi pozitiv, social dhe ekonomik.

Njoftime
​Finalizon në Tiranë faza përmbyllëse e projektit trilateral “Ide dhe Aksione për Evropën: Energjia dhe Mjedisi në Shekullin e 21”

Smiley face Lexo Smiley face 06/06/2018
Procesi i Berlinit dhe të Rinjtë


Smiley face Lexo Smiley face 15/03/2018
Mbahet në Dizhon faza e dytë e programit trilateral “Ide dhe Aksione për Evropën: Energjia dhe Mjedisi në Shekullin e 21”


Smiley face Lexo Smiley face 26/12/2018
Mbahet në Berlin Programi Trilateral “Ide dhe Aksione për Evropën: Energjia dhe Mjedisi në Shekullin e 21”

Smiley face Lexo Smiley face 26/11/2017
“Ndërlidhja e të rinjve si faktor shtytës i zhvillimit në Ballkanin Perëndimor”.

Smiley face Lexo Smiley face 09/11/2017
Thirrje për aplikim "Ide dhe aksione për Evropën"

Smiley face Lexo Smiley face 27/09/2017
Prezantimi i gjetjeve të kërkimit “Sfidat e re-integrimit të azilkërkuesve shqiptarë të kthyer nga Gjermania 2014-2017”

Smiley face Lexo Smiley face 26/09/2017
Tryezë e rrumbullakët “Sfidat e re-integrimit të azil-kërkuesve Shqiptarë të kthyer nga Gjermania
2014-2017”

Smiley face Lexo Smiley face 26/09/2017
Promovimi i studimit rajonal: "Një vlerësim krahasues i organizatave rinore në Ballkanin Perëndimor"

Smiley face Lexo Smiley face 14/10/2016
“Përforcimi I Lidhjes Rajonale Rinore”

Smiley face Lexo Smiley face 03/02/2016
“EIRENE- Edukimi Ndërkulturor Europian Drejt Një Epoke Të Re Kuptimi”

Smiley face Lexo Smiley face 16/12/2015
Vizatoma ekonominë

Smiley face Lexo Smiley face 05/06/2013
Konkurs gazetarie “një portret i jetë së përditshme të shoqërive multi-kulturore të Adriatikut”

Smiley face Lexo Smiley face 14/10/2013
Fertiliteti dhe qelizat staminale, përmirësimi i jetës përmes shkencës

Smiley face Lexo Smiley face 17/02/2014
Kërkesë për shërbime marrëdhënie me mediat; promovim & informim publik, dhe organizim i eventeve dhe mbledhjeve

Smiley face Lexo Smiley face 05/10/2012
Projekti Future Medicine: thirrje për ekspertë në fushën “manaxhim dhe administrim projektesh”

Smiley face Lexo Smiley face 05/12/2011
Projekti SIMPLE është përzgjedhur si një praktikë e mirë në raportin vjetor ipa 2012 të komisionit Evropian

Smiley face Lexo Smiley face 11/11/2013
Trajnim intensiv mbi manaxhimin e projektit simple – Pescara, Itali

Smiley face Lexo Smiley face 26/07/2011
Projekti SIMPLE: thirrje për ekspertë në fushën “zhvillim lokal, burime njerëzore dhe çështje të minoriteteve”

Smiley face Lexo Smiley face 30/05/2012
Projekti SIMPLE: thirrje për ekspertë në fushën “manaxhim dhe administrim projektesh”

Smiley face Lexo Smiley face 11/05/2012
Future Medicine – IPA Kick-off meeting dhe seminar menaxhimi

Smiley face Lexo Smiley face 01/03/2012