Mision në kuadër të projektit “Menaxhimi i flukseve të migracionit: Analiza dhe Strategji për Zgjidhje” | CDI
Home » Mision në kuadër të projektit “Menaxhimi i flukseve të migracionit: Analiza dhe Strategji për Zgjidhje”

Instituti për Bashkëpunimi dhe Zhvillim (CDI) në kuadër të projektit “Menaxhimi i flukseve të migracionit: Analiza dhe Strategji për Zgjidhje” mbështetur nga Hanns – Seidel Foundation (HSS), zhvilloi një mision më 29/04/2016, duke vizituar zonat e kampeve të refugjatëve në Greqi (Idomeni, Kozani, Evzoni) dhe pikën e kalimi kufitar në Kapshticë.

Gjatë fazës kërkimore u mblodhën të dhëna dhe u zhvilluan intervista mbi menaxhimin e flukseve migratore në kufirin shqiptar, duke përfshirë këtu dhe azilkërkuesit në Shqipëri.

Rezultatet e hulumtimit do të paraqiten në një aktivitet të veçantë ku do të marrin pjesë aktorët e interesuar që do të kenë si objektiv kryesor ndërgjegjësimin dhe pasurimin e debatit mediatik përpara Samitit të Parisit W6 në kuadrin e Procesit të Berlinit.

Midis refugjatëve Sirianë në kampin e refugjatëve në Kozan

111

Mjedisi i brendshëm i kampit të refigjatëve në Kozan

                                                                           333 222

Kamp i refugjatëve në Idomen

                                                                          444 555

Refugjatët nga Kobane pranë pikës kufitare Evzoni

666