Mundësi punësimi | CDI
Home » Mundësi punësimi

Internship-e

CDI fton studentë/ profesionistë të rinj të motivuar, te cilët kërkojnë të kryejnë një internship pa pagesë në kuadër të programeve të tyre studimore, të aplikojnë pranë Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim.
CDI ofron gjithashtu pozicione pune me pagesë, të cilat njoftohen herë pas here në faqjen Internet dhe Facebook.

Kontakt: info@cdinstitute.eu

Pozicione të brendshme

Për momentin nuk ka pozicione të lira. Vendet e lira njoftohen në kategorinë Të reja.