Procesi i Berlinit i parë nga Shoqëria Civile | CDI
Home » Procesi i Berlinit i parë nga Shoqëria Civile

Në kuadër të Konferencës “Shqipëria në Procesin e Berlinit” që do të mbahet më 5 Nëntor 2015, ShtetiWeb publikon Koncept Paper “Procesi i Berlinit i parë nga Shoqëria Civile”. Ky dokument do të ri-publikohet në variantin e tij të plotë pas zhvillimit të Konferencës dhe do të përmbajë midis të tjerave: intervista me përfaqësues të institucioneve Shqiptare dhe të huaja të përfshira në këtë proces, prezantimet dhe fjalimet e relatorëve në Konferencë dhe të tjera gjetje të kërkimit të kryer nga ekipi i ShtetiWeb.

Lexo më shumë

Axhenda