Publikime | CDI
Home » Publikime

Viti: 2019

Fusha: Zhvillimi Rajonal

Titulli: ChinaMEDReport 2019

Shkarko

 

Viti: 2019

Fusha: Zhvillimi Rajonal

Titulli: Corporate China in Western Balkans

Shkarko

 

Viti: 2019

Fusha: Zhvillimi Rajonal

Titulli: The Pragmatic Engagement of China in the Western Balkans

Shkarko

 

 

Viti: 2019

Fusha: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Titulli:  BERLIN PROCESS: IMPLEMENTATION OF CONNECTIVITY AND INSTITUTIONAL GOVERNANCE

Shkarko

 

 

Viti: 2017

Fusha: Kohezion Social

Titulli:  Disconnected! Youth in disadvantaged areas

Shkarko

 

 

Viti: 2018

Fusha: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Titulli:  Procesi i Berlinit 2014-2018

Shkarko

 

 

Viti: 2018

Fusha: Bashkëpunimi rajonal

Titulli:  Kina dhe Ballkani Perëndimor

Shkarko

 

 

Viti: 2017

Fusha: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Titulli: Demokracia në progres: Raport alternativ mbi kriteret politike të Kopenhagen në vendet kandidate të Ballkanit Perëndimor.

Shkarko

 

Viti: 2017

Fusha: Kohezioni Social

Titulli:  Jashtë Sistemit: Kthimi nga Gjermania dhe Ri-integrimi i Azilkërkuesve Shqiptarë

Lloji i dokumentit:  Dokument Pune – Migrimi/3/2017

 

Viti: 2017

Fusha: Mireqëverisja

Titulli:  Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e politikave kundër korrupsionit

 

Viti: 2017

Fusha: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Titulli: Nga Trieste në Londër: Vlerësim mbi ecurinë dhe të ardhmen e Procesit te Berlinit”.

 

 

Viti: 2017

Fusha: Kohezion Social

Projekti: Të rinjtë shqiptarë njohin Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor

Lloji i dokumentit:Dokument i permbledhur politikash / 2 / 2017

 

 Viti: 2017

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Monitorimi i Proçesit të Berlinit: nga Parisi në Trieste

 

                               

 Viti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të kuptojmë migrimin shqipëtar drejt Gjermanisë: 2014-2016

 

 

aaaaaViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të kuptojmë migrimin shqipëtar drejt Gjermanisë: 2014-2016

 

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor/ Broshura 1

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor/ Broshura 2

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor/ Broshura 3

 

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: “Rëndesia strategjike e Procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor: një këndvështrim nga Shqipëria”​

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: “Një vështrim mbi organizatat rinore në Shqipëri, Mal të Zi dhe Serbi”

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Një vlerësim profilizues dhe krahasues i Organizatave Rinore në Ballkanin Perëndimor

 

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Monitorimi i Axhendës së Konektivitetit: Transporti dhe Energjia

 

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Shqipëria në Rrugën Migratore të Ballkanit Perëndimor

 

simpleViti: 2016

Fusha: Zhvillim Rajonal

Titulli: Strategjia Territoriale 2015-2030, Bashkia Durrës

 

publikimViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian/ Procesi i Berlinit

Titulli: “Si do të ndikojë ‘Procesi i Berlinit’ në pozicionin ekonomik të Shqipërisë?”

 

simpleViti: 2016

Fusha: Bashkëpunim Rajonal

Titulli: “Shqipëria në Procesin e Berlinit: Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit”

 

simpleViti: 2015

Fusha: Bashkëpunimi Rajonal

Titulli: Factsheet analiza e fuqisë punëtore në SHA Ujë dhe Kanalizime

 

simpleViti: 2015

Fusha: Bashkëpunimi Rajonal

Titulli: Procesi i Berlinit i parë nga Shoqëria Civile

 

simpleViti: 2015

Fusha: Zhvillimi Rajonal / Projekti: “Përgatitja e Programit të Zonës Funksionale (FAP) së Bashkisë së Re Durrës”

Titulli: Programi i Zonës Funksionale Durrës

 

 

simpleViti: 2015

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Kohezioni Social në Fokus: Një iniciativë e re për stabilitetin dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor

 

simpleViti: 2015

Fusha: Tregu i punës / Projekti: “Këshillimi i Karrierës”

Titulli: Trendet e punësimit rinor në Shqipëri: Çfarë kërkon tregu?

 

simpleViti: 2015

Fusha: Partitë Politike/ Projekti: Vrojtim mbi proceset demokratike brenda partive kryesore shqiptare

Titulli: Demokracia e brendshme në partitë politike shqiptare

 

simpleViti: 2014

Fusha: Shoqëria Civile dhe Integrimi Evropian

Titulli: Projektimi i së ardhmes në Shqipëri: Pyetje dhe Përgjigjje të Shoqërise Civile mbi çështje aktuale

Raport i workshopit të mbajtur në 4-5 Dhjetor 2014 në Gjermani ku ShtetiWeb, iniciativa kryesore e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, debatoi në Panelin: Të qenit një vend kandidat në BE – probleme, perspektiva dhe konteksti rajonal.

 

simpleViti: 2014

Fusha: Teknologjia e Informim dhe Komunikimit / Projekti: Promovimi i Lidhjes me Internet Broadband në Bjeshkët e Nëmuna

Titulli: Situata e aksesit, funksionimit dhe lidhjes së Internet Broadband në Zonën e Bjeshkëve të Nëmuna

 

simpleViti: 2014

Fusha: Edukim dhe Mjedis

Titulli: Fushata për Edukim dhe Sensibilizim, Parku kombëtar i Prespës

Ky studim ështe përgatitur nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe ka si synim të ndërtojë një fushatë operacionale dhe sensibilizuese për mbrojtjen dhe promovimin e biodiversitetit ne Parkun Kombëtarë të Prespes në Shqipëri. Studimi zhvillohet në kuader të projektit “Përgatitja e një koncepti Edukativ mbi Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ruajtjen e Biodiversitetit për Parkun Kombëtar të Prespës në Shqipëri” e financuar nga KfW Entwicklungsbank.

 

simpleViti: 2014

Fusha: Politikat sociale/ Projekti: SIMPLE

Titulli: Minoritetet dhe zhvillimi lokal në vendet e Adriatikut: Statuti i biznesit mbi manaxhimin e diversitetit.

Ky Statut Biznesi është një produkt i projektit SIMPLE (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality), një bashkëpunim institucional invoativ dhe një iniciative që përfshin 5 shtete të Adriatikut, dhe që synon të arrijë kohezion social në atë zonë përmes forcimit të identiteteve kulturore dhe shumëllojshmërisë së vlerave të komuniteteve minoritare historike dhe të reja të vendosura në shtetet e Adriatikut.Ky statut është përgatitur nga Instituti per Bashkëpunim dhe Zhvillim, me kontributin e te gjithe partnereve te projektit.

 

simpleFusha: Mjedisi

Titulli: Lëvizjet qytetare dhe mbrojtja e mjedisit në Shqipëri

Publikuar në: Mjedisi Sot, Nr. 137/2012 – Botim periodik i Qendrës Rajonale të Mjedisit (REC) – Shqipëri

 

Viti: 2019

Fusha: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Titulli:  BERLIN PROCESS: IMPLEMENTATION OF CONNECTIVITY AND INSTITUTIONAL GOVERNANCE

Shkarko

 

 

Viti: 2018

Fusha: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Titulli:  Procesi i Berlinit 2014-2018

Shkarko

 

 

 Viti: 2017

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Monitorimi i Proçesit të Berlinit: nga Parisi në Trieste

 

 

simpleViti: 2016

Fusha: Bashkëpunim Rajonal

Titulli: “Shqipëria në Procesin e Berlinit: Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit”

 

 

publikimViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian/ Procesi i Berlinit

Titulli: “Si do të ndikojë ‘Procesi i Berlinit’ në pozicionin ekonomik të Shqipërisë?”

 

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: “Rëndesia strategjike e Procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor: një këndvështrim nga Shqipëria”​

 

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Monitorimi i Axhendës së Konektivitetit: Transporti dhe Energjia

 

Viti: 2017

Fusha: Kohezioni Social

Titulli:  Jashtë Sistemit: Kthimi nga Gjermania dhe Ri-integrimi i Azilkërkuesve Shqiptarë

Lloji i dokumentit:  Dokument Pune – Migrimi/3/2017

 

                               

 Viti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të kuptojmë migrimin shqipëtar drejt Gjermanisë: 2014-2016

 

 

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Shqipëria në Rrugën Migratore të Ballkanit Perëndimor

 

 Viti: 2017

Fusha: Kohezion Social

Projekti: Të rinjtë shqiptarë njohin Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor

Lloji i dokumentit:Dokument i permbledhur politikash / 2 / 2017

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Një vlerësim profilizues dhe krahasues i Organizatave Rinore në Ballkanin Perëndimor

 

Year: 2017

Area: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Title: Nga Trieste në Londër: “Vlerësim mbi ecurinë dhe të ardhmen e Procesit te Berlinit”.

 

Year: 2016

Area: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Title:  Nga Parisi në Romë – Perspektiva shqiptare mbi Procesin e Bashkëpunimit Rajonal.

 

Year: 2015

Area: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Title: Shqipëria në Procesin e Berlinit: Vlerësime dhe Rekomandime – Vjeshtë 2015

Viti: 2017

Fusha: Mireqëverisja

Titulli:  Bashkëpunimi ndër-institucional në fushën e politikave kundër korrupsionit

 

simpleViti: 2015

Fusha: Partitë Politike/ Projekti: Vrojtim mbi proceset demokratike brenda partive kryesore shqiptare

Titulli: Shqiptarët dhe modeli Social Evropian- Demokracia e brendshme në partitë politike shqiptare

 

simpleViti: 2013

Fusha: Politika Publike

Titulli: “Reforma kushtetuese– një domosdoshmëri e kohës?”

 

simpleViti: 2013

Fusha: Politika Publike

Titulli: Rrugët drejt një Hapësire Ekonomike të Përbashkët Shqipëri – Kosovë

Viti: 2018

Fusha: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Titulli:  Procesi i Berlinit 2014-2018

Shkarko

 

 

Viti: 2018

Fusha: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Titulli: Demokracia në progres: Raport alternativ mbi kriteret politike të Kopenhagen në vendet kandidate të Ballkanit Perëndimor.

Shkarko

 

Viti: 2018

Fusha: Bashkëpunimi rajonal

Titulli:  Kina dhe Ballkani Perëndimor

Shkarko

Year: 2017

Area: Integrimi Evropian / Serite e Procesit te Berlinit

Title: Nga Trieste në Londër: Vlerësim mbi ecurinë dhe të ardhmen e Procesit te Berlinit”.

 

 Viti: 2017

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Monitorimi i Proçesit të Berlinit: nga Parisi në Trieste

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: “Rëndesia strategjike e Procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor: një këndvështrim nga Shqipëria”​

 

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Monitorimi i Axhendës së Konektivitetit: Transporti dhe Energjia

 

simpleViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Shqipëria në Rrugën Migratore të Ballkanit Perëndimor

 

publikimViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian/ Procesi i Berlinit

Titulli: “Si do të ndikojë ‘Procesi i Berlinit’ në pozicionin ekonomik të Shqipërisë?”

 

simpleViti: 2015

Fusha: Bashkëpunimi Rajonal

Titulli: Factsheet analiza e fuqisë punëtore në SHA Ujë dhe Kanalizime

simpleViti: 2016

Fusha: Bashkëpunim Rajonal

Titulli: “Shqipëria në Procesin e Berlinit: Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit”

 

simpleViti: 2015

Fusha: Bashkëpunimi Rajonal

Titulli: Procesi i Berlinit i parë nga Shoqëria Civile

 

simpleViti: 2014

Fusha: Shoqëria Civile dhe Integrimi Evropian

Titulli: Projektimi i së ardhmes në Shqipëri: Pyetje dhe Përgjigjje të Shoqerisë Civile mbi çështje aktuale

Raport i workshopit të mbajtur në 4-5 Dhjetor 2014 në Gjermani ku ShtetiWeb, iniciativa kryesore e Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim, debatoi në Panelin: Të qenit një vend kandidat në BE – probleme, perspektiva dhe konteksti rajonal.

Viti: 2019

Fusha: Zhvillimi Rajonal

Titulli: ChinaMEDReport 2019

Shkarko

 

Viti: 2019

Fusha: Zhvillimi Rajonal

Titulli: Corporate China in Western Balkans

Shkarko

 

Viti: 2019

Fusha: Zhvillimi Rajonal

Titulli: The Pragmatic Engagement of China in the Western Balkans

Shkarko

 

 

simpleViti: 2016

Fusha: Zhvillim Rajonal

Titulli: Strategjia Territoriale 2015-2030, Bashkia Durrës

 

simpleViti: 2015

Fusha: Zhvillimi Rajonal / Projekti: “Përgatitja e Programit të Zonës Funksionale (FAP) së Bashkisë së Re Durrës”

Titulli: Programi i Zonës Funksionale Durrës

 

 

simpleViti: 2014

Fusha: Teknologjia e Informim dhe Komunikimit / Projekti: Promovimi i Lidhjes me Internet Broadband në Bjeshkët e Nëmuna

Titulli: Situata e aksesit, funksionimit dhe lidhjes së Internet Broadband në Zonën e Bjeshkëve të Nëmuna

 

simpleViti: 2014

Fusha: Edukim dhe Mjedis

Titulli: Fushata për Edukim dhe Sensibilizim, Parku kombëtar i Prespës

Ky studim ështe përgatitur nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe ka si synim të ndërtojë një fushatë operacionale dhe sensibilizuese për mbrojtjen dhe promovimin e biodiversitetit ne Parkun Kombëtarë të Prespes në Shqipëri. Studimi zhvillohet në kuader të projektit “Përgatitja e një koncepti Edukativ mbi Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ruajtjen e Biodiversitetit për Parkun Kombëtar të Prespës në Shqipëri” e financuar nga KfW Entwicklungsbank.

 

Viti: 2017

Fusha: Kohezion Social

Titulli:  Disconnected! Youth in disadvantaged areas

Shkarko

 

 

Viti: 2017

Fusha: Kohezion Social

Titulli:  Jashtë Sistemit: Kthimi nga Gjermania dhe Ri-integrimi i Azilkërkuesve Shqiptarë

Lloji i dokumentit:  Dokument Pune – Migrimi/3/2017

 

 Viti: 2017

Fusha: Kohezion Social

Projekti: Të rinjtë shqiptarë njohin Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor

Lloji i dokumentit:Dokument i permbledhur politikash / 2 / 2017

 

                               

Viti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Të kuptojmë migrimin shqipëtar drejt Gjermanisë: 2014-2016

 

aaaaaViti: 2016

Fusha: Integrimi Europian

Titulli: Të kuptojmë migrimin shqipëtar drejt Gjermanisë: 2014-2016

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor/ Broshura 1

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor/ Broshura 2

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Të njohim Zyrën Rajonale për Bashkëpunimin Rinor/ Broshura 3

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: “Një vështrim mbi organizatat rinore në Shqipëri, Mal të Zi dhe Serbi”

 

simpleViti: 2016

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Një vlerësim profilizues dhe krahasues i Organizatave Rinore në Ballkanin Perëndimor

 

simpleViti: 2015

Fusha: Kohezion Social

Titulli: Kohezioni Social në Fokus: Një iniciativë e re për stabilitetin dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor

 

simpleViti: 2015

Fusha: Tregu i punës / Projekti: “Këshillimi i Karrierës”

Titulli: Trendet e punësimit rinor në Shqipëri: Çfarë kërkon tregu?

 

simpleViti: 2014

Fusha: Politikat sociale/ Projekti: SIMPLE

Titulli: Minoritetet dhe zhvillimi lokal në vendet e Adriatikut: Statuti i biznesit mbi manaxhimin e diversitetit.

Ky Statut Biznesi është një produkt i projektit SIMPLE (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality), një bashkëpunim institucional invoativ dhe një iniciative që përfshin 5 shtete të Adriatikut, dhe që synon të arrijë kohezion social në atë zonë përmes forcimit të identiteteve kulturore dhe shumëllojshmërisë së vlerave të komuniteteve minoritare historike dhe të reja të vendosura në shtetet e Adriatikut.Ky statut është përgatitur nga Instituti per Bashkëpunim dhe Zhvillim, me kontributin e të gjithë partnerëve të projektit.