Activities

This section contains different events, activities and media content of relevance to the strengthening of regional cooperation dynamics in the Western Balkans.

 

Roundtable “ALBANIA-CHINA COOPERATION IN THE FRAMEWORK OF “BELT & ROAD” AND “16+1” INITIATIVES”

Regional Conference “From Trieste to London: Stocktaking and Future Scenarios for the Berlin Process | Tirana, 9 – 10 November 2017

19/09/2017 | Roundtable and Debate “After the 2017 Western Balkans Summit of Trieste: what are the
European perspectives of the region?”

Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim / ShtetiWeb: Bashkëpunimi rajonal nga Parisi në Romë (ALB)

CDI: Si do të ndikojë Procesi i Berlinit në pozicionin ekonomik të Shqipërisë (ALB)

Konferenca “Shqipëria në Procesin e Berlinit”, Tiranë – 5 Nëntor 2015 (ALB)

SEECP: Sfidat e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit, Tiranë, 25 shkurt 2015 (ALB)

Samiti i Vendeve të Ballkanit Perëndimor, Vjenë, 2015 (ALB)

EU support for the Western Balkans at 2015 Summit in Vienna 

Fjala e Ministrit të Jashtëm, Frank-Walter Steinmeier në Konferencën për Ballkanin Perëndimor në Vjenë

Deklaratë e përbashkët mbi vendosjen e bashkëpunimit rajonal të të rinjëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor (ALB)

Western Balkans Civil Society voices out its demands to Europe’s leaders: Securing freedom of expression, creating jobs and prosperity, enhancing regional cooperation

Final Declaration by the Chair of the Vienna Western Balkans Summit, 27 August 2015