ORI Library

Studime dhe Analiza
☞17+1 Initiative, 2019 - “The Dubrovnik Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”

“The Dubrovnik Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”
☞16+1 Initiative, 2018 - “The Sofia Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”

“The Sofia Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”
☞16+1 Initiative, 2017 - “The Budapest Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”

“The Budapest Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”
☞16+1 Initiative, 2016 - “The Riga Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”

“The Riga Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”
☞16+1 Initiative, 2015 - “The Suzhou Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”

“The Suzhou Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”
☞16+1 Initiative, 2014 - “The Belgrade Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”

“The Belgrade Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”
☞16+1 Initiative, 2013 - “The Bucharest Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”

“The Bucharest Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries”
☞16+1 Initiative, 2012 - “China's Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries”

“China's Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries”
☞Jelica Minić - “Regional cooperation - supporting peace and state-building”

“Regional cooperation - supporting peace and state-building”
☞Liu Zuokui - Europe and the "Belt and Road Initiative"

Europe and the “Belt and Road” Initiative:
Responses and Risks
☞ World Bank Group – The Vienna Institute for International Economic Studies

Ballkani Perëndimor: Tendencat e tregut të punës 2017
☞ European Commission

Arësimi i lartë dhe nevojat e tregut të punës në Ballkanin perëndimor
☞ CDI/ShtetiWeb

Monitorimi i Procesit të Berlinit: nga Parisi në Trieste
☞ Regional Research

Bërja e politikave në Ballkanin Perëndimor përtej kushtëzimeve të BE
☞ Freedom House

Unioni që po çbëhet: Ballkani dhe Brexit
☞ Parlamenti Europian

Procesi i Berlinit i Ballkanit Perëndimor: një impuls i ri për bashkëpunimin rajonal
☞ Komisioni Evropian

Axhenda e Konektivitetit: Bashkëfinancimi i projekteve të investimeve në Ballkanin perëndimor, 2016
☞ Vladimir Gligorov, wiiw

Zhvillime të pakapshme në Ballkan: Çfarë doli nga hulumtimi
☞ CDI

Monitorimi i Axhendës së Konektivitetit: Transporti dhe Energjia
☞ CDI

Shqipëria në Rrugën Migratore të Ballkanit Perëndimor
☞ The Vienna Institute for International Economic Studies

Policy Options for Competitiveness and Economic Development in the Western Balkans: the Case for Infrastructure Investment
☞ The Aspen Institute

Integrimi Evropian dhe Bashkepunimi Rajonal – Identifikimi i hapave te tjera
☞ Friends of Europe

Partneritetet e Ballkanit: Forcimi i lidhjeve rajonale
☞ SPD Parliamentary Party Group

Konsolidimi i idesë Evropiane në Ballkanin Perëndimor
☞ Europeum

Zgjerimi i BE drejt Ballkanit Perëndimor: larg syrit, larg zemrës
☞ CDI/ShtetiWeb

“Shqipëria në Procesin e Berlinit: Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit”
☞ European Parliament

Ballkani Perëndimor dhe zgjerimi: Mësimet e nxjerra, rrugëtimi dhe perspektivat
☞ AETS

Vlerësimi i Kuadrit të Investimeve të Ballkanit Perëndimor
☞ The Balkan Trust for Democracy

Raport i vlerës ekonomike të sektorit non profit në vendet e Ballkanit Perëndimor
☞ Ardian Haçkaj, Shtetiweb

Konteksti institucional, instrumentet financiarë dhe mekanizmat: Parakushte për një proces kombëtar eficient
☞ MAXCAP

Rigjallërimi i procesit të zgjerimit dhe forcimi i kapaciteteve integruese të BE-së
☞ The Vienna Institute for International Economic Studies

Infrastructure Investment in the Western Balkans
☞ CDI & ShtetiWeb

Procesi i Berlinit i parë nga Shoqëria Civile
☞ European Policy Center

EU member states and enlargement towards the Balkans
☞ European Economic and Social Committee

The role of civil society in EU-Albania relations
☞ German Cooperation GIZ

Human Resources for EU Membership: What Policies in the Western Balkans?
☞ Centre for Southeast European Studies

Fondet Europiane për vendet ballkanike
☞ Ministry for Foreign Affairs Sweden

Rezultatet e strategjisë për bashkëpunim të reformave Suedisë me Evropën Lindore, Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë
☞ EUROPEAN COMMISSION

MULTI-COUNTRY PROGRAMMES: ACTIVITY REPORT: July – December 2014
☞ Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)

Fondet e BE- për mbështetjen e zhvillimit të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor 2007-2013
☞ Europian Commission

STUDY ON PARLIAMENTARY COOPERATION

Mapping and Analysis of International Parliamentary Institutions and Parliamentary Networks in the Western Balkans and South East Europe
☞ European PPP Expertise Center

Overview of the PPP Legal and Institutional Frameworks in the Western Balkans
☞ INTERACT: A thematic analysis of territorial developments and Interreg / ETC Investments
in the period 1990-2013 Final Version, January 2015
☞ European Parlament, Directorate General for Internal Policies, January 2015:

New role of macro-regions in European Territorial Cooperation
☞ Konferencë Rajonale, 4 Nëntor 2014, Fondacioni “Friedrich Ebert”:

Bashkëpunimi Rajonal si Forcë Shtytëse për Rritje Ekonomike dhe Stabilitet
☞ SIDA, Final Report, 2012:


Reform cooperation in the Western Balkans – regional cooperation: experiences, constraints and opportunities
☞ PISM, The Polish Institute of International Affars, October 2014:

Civil Society in the EU Integration of the Western Balkans
☞ Balkan Civil Society Development Network and the Queen Mary University of London:

“Donor Strategies and Practices for Supporting Civil Society in the Western Balkans”, 2014
☞ Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile:

“Doracak për nismat e bashkëpunimit rajonal në Evropën Juglindore” (2013)
☞ European Union:


“The political economy of donor intervention in Western Balkans and Turkey: mapping and potential for stronger synergies” (November 2014)
☞ Regional Cooperation Council – South East Europe 2020:

Jobs and Prosperity in a European perspective (November 2013)
Swiss Cooperation Strategy 2014-2017
☞ Friedrich Ebert Stiftung:

Monitoring Regional Cooperation in South East Europe, 2013
☞ Centre for Southeast European Studies,

“Completing the EU Enlargement to the Balkans: Dancing the European Kolo. A step to the side or a step forward”, 2014
☞ Analytica:

Bashkëpunimi Rajonal në Evropën Juglindore – Periudha pas aktit të stabilitetit (2009)
☞ GIZ / Open Regional Funds for South-East Europe:

New ways for Regional Cooperation
☞ SIDA:

Results strategy for Sweden’s reform cooperation with Eastern Europe, the Western Balkans and Turkey 2014-2020
☞ European Foundation Centre:

“The Operating Environment for Public-Benefit Foundations in the Western Balkans Region” (November 2014)