Round table “Challenges and opportunities for meaningful Youth engagement in the EU integration process in Albania”

Vestibulum ante ipsum
February 3, 2017
Curabitur est neque
February 3, 2017

31 Maj 2019

Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim – CDI organizoi më 31 Maj 2019,tryezën e rrumbullakët “Sfidat dhe mundësitë për rritjen e angazhimit të të rinjve në procesin e integrimit në BE në Shqipëri.”Ky aktivitet kishte për qëllim të ofronte një kontribut të dobishëm në diskutimet e vazhdueshme mbi shkallën dhe efektivitetin e përfshirjes së shoqërisë civile dhe rinisë shqiptarenë reformat e brendshme dhe hartimin e politikave.

Znj. Mimoza Halimi, Drejtoreshë e Përgjithshme për Çështjet Politike dhe Strategjike në Ministrinë e Evropës dhe Punëve të Jashtme, theksoi nevojën për hartimin e politikave rinore gjithëpërfshirëse që synojnë të rrisin përgatitjen e tyre në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Znj. Enkelejda Kokthi, drejtuese e CFCU në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë prezantoi projektet aktuale kryesore të IPA-s në zbatim nga organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri.

Me pjesëmarrjen e Kryenegociatores Serbe për Anëtarësimin e Republikës së Serbisë në BE Prof. Dr. Tanja Miščević, pjesëmarrësit mundën të mësojnë nga përvoja e Serbisë në procesin e negociatave për antarësim, në veçanti në kapitujt përkatës ku shoqëria civile – dhe Rinia në veçanti – kanë një rol të rëndësishëm në këtë proces. Më tej, Prof. Dr. Miščević theksoi se decentralizimi i politikës rinore në Serbi është një arritje e madhe dhe mund të shërbejë si një shembull i mirë për vendet e tjera në rajon.

Ndër të tjera, Znj. Odeta Barbullushi, Koordinatore Kombëtare për Zonën Ekonomike Rajonale, nënvizoi nevojën për zhvillimin e një strategjie kombëtare që adreson nevojën urgjente për investimin në aftësitë dixhitale të të rinjve me anë të një buxheti të mirëfilltë i cili është i nevojshëm për të siguruar implementimin e kësaj strategjie.

Gjatë tryezës së rrumbullakët, u prezantuan rezultatet e para që rezultojnë nga konsultimet lokale të organizuara nga ekipi i projektit CONNECT me OSHC-të dhe grupet tjera të interesit nga qytetet e Korçës, Vlorës dhe Shkodrës. Tryeza u organizua në kuadër të projektit të financuar nga IPA “Zbatimi i qasjes sektoriale për kontributin e shoqërisë civile në integrimin e Shqipërisë në BE – CONNECT”, zbatuar nga Instituti për bashkëpunim dhe Zhvillim në partneritet me Fondacionin Friedrich Ebert (Tiranë) dhe Qendra Savremene Politike / European Western Balkans (Beograd).

Agjenda e tryezës mund të konsultohet këtu. Më shumë fotografi nga aktiviteti mund të shihen këtu.